shema Otoplitelni sistemi Фирма "Атилиана" изготвя индивидуални програми за водообработка съобразно с оборудването, топлинното натоварване на системите, металургията на оборудването и санитарно-хигиенните и екологични изисквания. Освен доставка на химически реагенти, фирмата извършва и консултантска и сервизна дейност в областта на химията. Стъпки които фирмата следва са:

Начална подкрепа

Ние осигуряваме интензивна техническа подкрепа по време на началния старт, докато се получат стабилни оперативни състояния.

Подръжка

Ние предлагаме регулярни анaлизи на място, внимателно наблюдение на обработката, включващо on-line техники, дистанционни системи и докладване за обширния контрол на водообработващия процес.

Непрекъснато подобрение

Ние съзнаваме, че оперативните състояния могат да се променят. Чрез периодичен преглед на процеса ние подсигуряваме нашата обработка, така че да бъде приспособена или подобрена на време, ако е необходимо.

Екипировка

За да завършим обработващите програми, нашите експерти могат да ви осигурят нужната екипировка за цялостната водообработка.

Законодателство

Ние ви осигуряваме информация относно законодателството и дължащите се спорове: например REACH закони и ограничения, индивидуална оценка на риска според международните стандарти, екологични и токсикологични оценки на продуктите и процеса.

Обучения

Атилиана със съдействието на BKG Water Solutions организира семинари за клиенти и индивидуални обучения на всички свързани теми, както например:

  • Технология на водообработката
  • Безопасност (работа с продукти, лична защита)
  • Анализи, методи за контрол
  • Оборудване

Вашата полза

Ние ви помагаме да повишите ефикасността на вашата система, да намалите ремонтните дейности и да спестите вода, което означава: да намалите разходите.