Отпадни води

Атилиана заедно с BKG Water Solutions разработва продукти и решения за третиране на отпадни води с цел подобряване качеството на отпадните води, спазване на законодателството и опазване на околната среда. Поради нарастващата чувствителност на въпросите на околната среда и съвременните законови ограничения, повечето промишлени предприятия, които използват вода вече имат и пречиствателни станции. С обработките на Атилиана и BKG Water Solutions можете да спазите изискванията и да намалите експлоатационните си разходи.

Ferrocryl®, Koaret, Labufloc, Koaret, Mikrosorban  

Анионни и катионни флокуланти

Ferrofloc® 

Спациални продукти за намаляване на ХПК и БПК, отстраняване на метали и третиране на утайки

Ferrolin®, Gilufloc, Mikrosorban 

Първични коагуланти, разделители на емулсии

Ferrolin, Contraspum 

Предотвратяване на разпенването при третиране на отпадъците

 • Коагуланти и адсорбиращи агенти:
  Ferrofloc®: Органични или смесени коагуланти, използвани в ниска концентрация, без да променят рН на водата за отстраняване на неразтворените частици, оцветители, въглеводороди и за значително намаляване стойността на ХПК чрез получаване на по-малко утайки.
 • Флокуланти:
  Ferrocryl®: Широка гама флокуланти във вид на прах или емулсии с широк обхват на йонизуемост.
 • Третиране на утайките:
  Ferrocryl®: Спациални агенти, което спомагат за отделянето на водата от частиците кал, като увеличават значително ефективността на филтрирането.
 • Разделители на емулсии:
  Ferrolin®: Органични разделители на емулсии за подаване в малки дози за бързо и ефективно отделяне на маслените и водни фази и за намаляване на въглеводородното съдържание и стойност на ХПК без да се получава никаква утайка.
 • Понижаване съдържанието на вода в маслото:
  Ferrolin®: За намаляване количеството на концентрираното масло чрез свеждане до минимум количеството на вода в маслото.
 • Обазпеняване:
  Ferrolin®: Широка гама за превантивни и възстановяващи действия.

Индивидуални решения:

Пречиствателните станции са уникални поради редицата фактори на влияние: качество на отпадната вода, производствени процеси, замърсители, проектни данни на предприятието и т.н. Ние предоставяме решения, които са адаптирани към Вашите специфични нужди. Ние винаги проучваме проблемите с отпадните води от началото на водопотреблението до точката на изпускане, като вземаме предвид всички фактори.

Защо да изберем Атилиана?

Опитът ни в третирането на отпадни води е натрупан в различни промишлени направления. Нашите решения са съобразени със законите и околната среда като същевременно намаляват разходите. Целта ни е да помогнем на клиентите си да подобрят процесите на обработка, като спестят разходи за вода и намалят утайките и отпадъците. Когато е възможно, ние проучваме заедно с Вас възможностите за повторно използване на водата и от там за контролиране на всички области свързани с нея.