Процеси

BKG Water Solutions снабдява нефтопреработвателните предприятия с всички химични добавки, използвани директно в процеса за справяне с проблемите, причинени от състава на суровия нефт и междинните продукти. В нефтените рафинерии и нефтопреработвателни заводи целта е да се подобри ефективността и да се оптимизира производствения капацитет. Като техен представител ние бихме могли да ви предложим:


Ferrosolf®

Специални обработки за нефтопреработвателни и рафинерийни процеси: обезсоляване, деемулгиране, контрол на замърсяването и предотвратяване на разпенването. Химикали за запечатване, покриване, контрол на коксов газ, контрол на замърсяването

Ferrocor™

Корозионни инхибитори за нефтопреработвателни и рафинерийни процеси


 • Обезсоляване и деемулгиране
  Ferrosolf®: Програми, които свеждат до минимум утайките, деемулгатори, които разрушават емулсията вода – нефт.
 • Инхибиране на корозията
  FerrocorTM: Контрол на рН и инжектиране на неутрализиращи химикали и филмообразуващи продукти.
 • Контрол на замърсяването
  FerrosolfTM: Продукти основани на диспергатори, повърхностно действащи и антиоксидиращи агенти.
 • Антиоксидиране
  Ferrosolf®: Спациални антиоксидиращи агенти и дазактиватори на метал, използвани срещу оксидирането на автомобилния бензин и самолетните горива.
 • Обезпенители:
  Ferrosolf® / Ferrolin®

Защо да изберем решенията на Атилиана?

Използването на програмите за обработка на BKG Water Solutions предотвратява следните проблеми:

 • Замърсяване на оборудването;
 • Ниска подгряваща температура на суровия нефт;
 • Намаляване на производителността:
 • Принудителен престой на машините;
 • Непланувани ремонти;
 • Ниско качество на крайния продукт;
 • Увеличаване на експлоатационните разходи.