Питейна вода

Благодарение на BKG Атилиана може да предложи специална гама продукти за третиране на питейна вода, за да бъдат предотвратени накипообразуването и корозията. Нашите технологии могат да се използват при всякакви условия – от общински водоснабдители до частни сгради в страните, в които това е позволено (например хотели, университети, болници и частни домове).

Ferrosil®, Albaphos, Luphos, Mikrophos, Siliphos    Стабилизатори за твърдост и корозионни инхибитори за питейна вода и правоточни системи

Ferrocid®   Дезинфектанти за вода за хигиенни нужди и питейна вода. Третиране на Легионела

Инхибитори за корозия и накип

siliphos
Siliphos

Siliphos® е икономична и надеждна водообработваща система.За питейни и индустриални води. То е стъклено прозрачна субстанция, направена от фосфати и силикати. Приложението му е чрез диспенсер с различни размери.

 • Siliphos® има NSF сертификат.
 • Защитава шодните системи в хотели,публични и индустриални сгради.
 • Не се нуждаете от електрическа подръвка
 • Спестява енергия и разходи.

Ferrosil® предотвратява образуването на накип като едновременно предпазва мрежата от корозия и намалява съдържанието на тежки метали в питейната вода, което намалява разходите за поддръжка.

Биоциди

чешма

Ferrocid®: специален биоцид за питейна вода, който се препоръчва особено при развитие на микроорганизми и Легионела. Топлата вода за хигиенни нужди може да бъде особено благоприятна среда за Легионелата. Поради изпарението на вода душовете, могат да представляват опасност за зараза с легионерска болест на използващите ги. По тези причини се препоръчва горещо водните системи да се третират.

Внимание: Биоцидите да се използват съгласно препоръките за безопасност. Винаги прочитайте етикета и информацията за продукта преди употреба.


Какво може да предложи Атилиана?

 • Ferrosil® в течна и прахообразна форма.
 • Суровините отговарят на изискванията за храни, на ограниченията и изискванията на Европейската директива за питейната вода, както и на националните законови разпоредби.

Защо да изберем решенията на Атилиана?

 • За предотвратяване на накип.
 • Инхибиране на корозията, за да се избегне всеки риск от покафеняване на водата.
 • Доказана безопасност за потребителите на вода.
 • Възможна употреба на пълен мултифункционален продукт – инхибитор на корозия, стабилизатор на твърдостта, дезинфектант.
 • Контрол на Легионела.