Котлова вода и отоплителни системи

В много сектори на индустрията парата се използва в производствения процес като технологична пара, пара за нагряване или за производство на електроенергия. За достигане на най-добра ефективност на котловата система, ключово значение има оптималната обработка на котловата вода. BKG Water Solutions предоставя новаторски технологии за предпазване от накип и корозия в цялата котлова система – резервоара за подпитката, котела, парата и кондензатната система.

Cetamine®

Иновативна пълна обработка въз основа на филмиращи амини за котли и затворени системи

Ferrolix®, Albaphos®, Luphos®, Korrodex®

Кислородоотнемащи агенти, вътрешна обработка и подготовка на парата за котли и отоплителни системи

FerroflameTM

Добавки за гориво

Ferrolin®

Почистване на котли

Пълни програми за обработка за широка спектър приложения

 • Парогенератори
 • Затворени водни системи
 • Промишлени и градски отоплителни системи

Cetamine®

Cetamine®е новаторска и цялостна технология основана на филмообразуващи полиамини за обработка на котлова вода и пара. Той предотвратява накипа и корозията в резервоарите за подпитката, котлите, парата и системите за кондензиране. Обработката се основава на комбинация от няколко действия:

 

 • Образуване на мономолекуларен филм, адсорбиран по металната система в цялата система; този полиаминов филм представлява постоянна бариера между водата и метала, прекъсвайки корозията без да влияе на топлопреноса;
 • Диспергиране на накипообразуващите соли;
 • Контрол на рН посредством неутрализиращи амини


Основните ползи от Cetamine® са:

 • Много малко увеличение на солеността в котела;
 • Намаляване разходите за вода чрез намаляване на продувката;
 • Бавно разронва и премахва съществуващия накип;
 • По-малък разход на енергия благодарение на оптималния топлопренос;
 • Нарастване ефективността и надеждността
 • Лесно дозиране, тъй като се подава само един продукт.
 • Съобразяване на дозирането с добавъчната вода води до по-малък разход на химикал.


Ferrolix® / Albaphos® / Luphos®:

Специални програми за обработка, разработини за предпазване на всички видове котли, дори при високо налягане. Продуктовата гама включва всички необходими химични функции за предпазване от корозия и отложения в цялата система.

 

 • Инхибитори за накип и диспергатори;
 • Инхибитори за корозия с кислородоотнемащи агенти;
 • Предпазване на линиите за пара и кондензат;
 • Инхибиране на отложенията.


Продуктите са под формата на единични съединения или комбинирани продукти.

FerroflameTM – пълна гама добавки за гориво:

 • Добавки за котли – страна на огъня, които решават проблемите с неизгорелите вещества;
 • Добавки против шлака за котли – страна на огъня, които контролират шлаката от ванадиеви и натриеви отложения по паропрегревателите, корозията от сярна киселина и проблемите със замърсяването по икономайзерите и въздухоподгревателите като така подобряват процеса на изгаряне и ефективността на котела;
 • Добавки за подготовка на течни горива за борба с проблемите предизвикани от отлагането на утайки по резервоарите за нефт, маслените подгреватели, горивните камери и т.н. като намаляват времето на престой и поддръжка.


Защо да изберем BKG Water Solutions?

 • За предотвратяване повредите на конструктивните материали;
 • За оптимален топлообмен без места на прегряване;
 • За свеждане до минимум възможните аварии;
 • За предотвратяване на прегряването и при наличието на остатъци – риска от отлагането им по лопатките на турбината;
 • За дълъг живот на Вашите системи.