Охлаждащи води

Оптималният топлопренос е най-важния момент във всеки процес на охлаждане чрез вода. Накипът, корозията и биологичното замърсяване оказват негативно влияние на топлопреноса. Затова BKG Water Solutions разработва специфични решения за охладителни и технологични водни системи, базирани често на комбинирано третиране с цел предотвратяване на накипообразуването, инхибиране на корозията, предпазване от замърсяване и биоциди.

Ferrofos®, Aktiphos®

Диспергатори, инхибитори за корозия и накип за отворени охладителни системи

Ferrocid®

Оксидиращи и неоксидиращи биоциди*. Третиране срещу Легионела

Ferrolix®, Korrodex

Инхибитори за накип и корозия за затворени охладителни системи

Ferrocryl®, Gilufloc

Флокуланти за подготовка на добавъчна вода

Ferrolin®

Продукти за почистване на водни системи и третиране на филтри.

Корозионни инхибитори

Ferrofos®, разработен за предотвратяване корозията на стомана, медни сплави чрез образуването на защитен слой.Инхибитори за накип

Ferrofos® предотвратява образуването на накип поради твърдостта на водата като блокира растежа на кристалите. Отвъд границата на стабилизация се получава аморфна утайка, която се диспергира и не образува твърд накип. Тя може да бъде отстранена чрез нормалната продувка на водната система.

Диспергиращи агенти

Ferrofos®, благодарение на диспергиращите си агенти свежда до минимум образуването на отложения или замърсяване.

Биоциди

Ferrocid® за ефективен контрол на микроорганизмите (бактерии, гъбички и водорасли) в промишлените циркулационни водни системи. Оксидиращи и неоксидиращи биоциди срещу образуването на слуз и други бактерии. Тези орагнизми могат да образуват среда, в която да се развият силна корозия, биологично замърсяване и Легионела.

*Внимание: Използвайте биоцидите безопасно. Винаги преди употреба прочитайте етикета и информацията за продукта.

Флокуланти

Ferrocryl® може да се използва за избистряне на добавъчна вода и отстраняване а твърди частици. Заредените полимери образуват частици, които са достатъчно големи, за да се утаят. Разходите за вода могат да бъдат намалени чрез третирането на суровата вода, което прави възможно безопасната й употреба.


За какви системи се грижи BKG Water Solutions?

 • Правоточни системи;
 • Отворени охладителни системи/охладителни кули;
 • Затворени охладителни мрежи;
 • Климатични системи;
 • Отоплителни системи и пръскащи мрежи;
 • Всички видове технологични води.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ BKG WATER SOLUTIONS?

 • За предотвратяване блокирането на тръби и помпи;
 • За оптимален топлопренос;
 • За избягване аварии на оборудването;
 • За предотвратяване спиране на системите;
 • За намаляване честотата на текущите подръжки;
 • За свеждане до минимум себестойността.