Хранително-вкусова индустрия

Изискванията за качеството на водата в хранително-вкусовата промишленост са много стриктни, особенно когато водата е в директен контакт с хрaната. Много от процесите изискват вода с високо качество и чистота.

Котлова водообработка

Важно е в хранително-вкусовата индустрия да се произвежда пара и вода според FDA и местните закони. Атилиана осигурява обработващи програми за процес системи и котли, които да покрият Вашите нужди.

Приложение – Бойлери и топлообменници

Охлаждаща водообработка и автоклав

Високи са изискванията за охлаждащата вода в отворените и затворените системи в хранително-вкусовата индустрия. Продуктите на BKG се използват с голям успех при стерилизацията и пастюризацията на храни в автоклави и пастюризатори.

Приложение – Охлаждаща вода

Мембранна обработка, противонакипни и почистващи агенти:

Заводите за храни и напитки могат да използват съоръжения за мембранна филтрация. Нашите програми, химикали за мембранна поддръжка и екипировки са идеални за поддържане на висока филтрационна ефективност и за намаляване на операционните разходи.

Приложение – Мембранна обработка

Обработка на отпадни води:

Ние осигуряваме индивидуални решения за да намалим ХПК и БПК на отпадните води, високо замърсени с органични вещества.

Приложение – Отпадни води