Химическа и фармацевтична индустиря

В производството на химикали и фармацевтични продукти, реакторите и смесителните резервоари биват темперирани. Водата за охлаждането и парата за нагряването са от ключово значение. Изискванията за качеството на водата и парата са високи.

Ние предлагаме нужните обработки за тези разнообразни приложения. Предлагаме програми, които удовлетворяват изискванията на тази много прецизна индустрия.


Водоподготовка и повторна употреба:

 • Биоциди, флокуланти, оборудване и сервиз за подготвянето на вода с високо качество;
 • Химикали за филтриращи мембрани.


Приложение – третиране на мембрани???


Охлаждаща и технологична вода:

 • Комбинирани обработки за инхибиране на накип и корозия, контрол на замърсяването и биологичните прораствания;
 • Биоразградими полимери.


Приложение – обработка на отворени и затворени охладителни системи


Пара и нагряване:

 • Инхибитори за накип, отложения и корозия за паропроизводството;
 • Органични и неорганични обработки за котли и затворени системи; комбинирани продукти.


Приложение – производство на чиста пара


Дезинфекция:

 • Специфични процедури за почистване и дезинфекция за Вашите охладителни системи – например автоклави, съдове, реактори;
 • Хлориращи системи, ултравиолетови системи;
 • Нови биоциди с ниско екологично влияние;
 • Комплект за анализ на биофилм HydroBio®


Отпадни води:

 • Коагуланти, флокуланти, разделители на емулсии, адсорбиращи агенти и специфични добавки за третиране на изходящия поток, утайки и отделяне на вода;
 • Специфични решения за повторна употреба на водата.


Приложение – третиране на отпадни води